Służebność przesyłu

Służebność przesyłu jest prawem rzeczowym polegającym na tym, że właścicielowi nieruchomości przysługuje uprawnienie do żądania, aby przedsiębiorstwo, będące właścicielem sieci dystrybucyjnej, zawarło z nim umowę, na mocy której w zamian za korzystanie z jego nieruchomości, przedsiębiorstwo zobowiązane będzie do zapłaty wynagrodzenia.

W praktyce służebność przesyłu wykorzystywana jest do regulowania sytuacji prawnej przebiegających nad nieruchomościami linii energetycznych, a także położonych wodociągów i gazociągów.

Roszczenie z tytułu służebności przesyłu można realizować zarówno do sieci istniejących jak i dopiero mających powstać.

Jeżeli szukają Państwo pomocy w zakresie służebności przesyłu, prosimy wypełnić formularz.